Organizing Team

Dr. Sanjeev Jain, Chief Patron, ICMSD -2022
Dr. Devanand, Patron, ICMSD -2022
Dr. Vinay Kumar, Chairman, ICMSD -2022
Dr. Pawan Kumar,Convener, ICMSD -2022
Dr. Pragati Kumar, Co-Convener, ICMSD -2022
Dr. Vishal Singh, Organising Secretary, ICMSD -2022
Dr. Tanuj Kumar , Co-Organising Secretary, ICMSD -2022

Scholar/Students Organizing Team


Dr. Saleem Khan Ms. Ritika Sharma

Ms. Taniya Mr. Abhishek

Mr. Rajit Sikka Ms. Tanisha Sharma

Mr. Shibyendu Nikhar Ms. Chhavi Mishra

Mr. Gaurav Awasthi Ms. Sonakshi

Ms. Gagandeep Kaur Mr. Harsh Kumar